สมัคร facebook | สมัคร Hotmail | สมัคร Gmail
Wednesday, 29 May 2024

ความหมายของ COO ที่คนทำธุรกิจต้องทำความเข้าใจ

18 Apr 2023
1070

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจนอกจาก การแบ่งส่วนตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ และ การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ดีอยู่ตลอดเวลาแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือ เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้มีการรับชอบที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ และเพื่อให้ทุกการทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด วันนี้เราเลยจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ COO กันว่า คืออะไร และการที่จะเป็น COO ที่ดีนั้นควรมีทักษะอย่างไรบ้าง

COO คืออะไร

COO คืออะไร?

COO คือ ย่อมาจาก “Chief Operating Officer“ ซึ่งมีความหมายว่า “ประธานฝ่ายปฏิบัติการ“ดูแลความเรียบร้อยในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการ และการบริหาร พร้อมรายงานความเคลื่อนไหว และบทสรุปให้กับ CEO ได้ทราบโดยหน้าที่หลักของ COO ก็คือ จะต้องเป็นผู้รับฟังปัญหาของแต่ละแผนก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายใน หรือเป็นปัญหาภายนอก จากผู้บริโภค รวมถึงผู้รับจ้างงานส่วนกลางที่เป็นตัวกลางประสานงานด้วย

COO ผู้เป็นมือขวาของ CEO

มือขวาของ CEO จะเป็นตำแหน่งงานไหนไม่ได้นอกจากตำแหน่ง COO หรือ Chief Operating Officer ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลความเรียบร้อยในทุกส่วนในเรื่องของการจัดการและการบริหาร พร้อมกับรายงานปัญหาทุกอย่างให้กับ CEO ได้ทราบอย่างใกล้ชิด สิ่งสำคัญที่ COO จะต้องทำคือ รับฟังปัญหาของแต่ละแผนกว่าเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายใน หรือเป็นปัญหาภายนอกจากผู้บริโภค และผู้รับจ้างงานส่วนกลาง เช่น ปัญหาด้านการขนส่งของผู้จัดส่งวัตถุดิบมาที่บริษัทซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความละเอียดสูงมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่หัวหน้าแต่ละแผนกไม่สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จะต้องเป็นหน้าที่ของ COO เป็นผู้ตัดสินใจพร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที ก่อนจะนำเรื่องไปแจ้งให้ CEO เป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาด

ผู้ที่จะเป็น COO ต้องมีทักษะที่สำคัญอย่างไรบ้าง

ซึ่งในส่วนของการเป็น COO ที่จะสามารถทำหน้าที่การดำเนินการบริหารต่าง ๆ ได้ดีในทุกส่วน จะต้องมีทักษะรอบรู้ในรอบด้านอย่างมีประสบการณ์ และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยเฉพาะทักษะที่สำคัญดังนี้

  • ผู้ที่จะเป็น COO จะต้องสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และจะต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้ พร้อมทั้งมีไหวพริบปฏิภาณในการจัดการปัญหา หรือสามารถเล็งเห็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้อย่างดีเยี่ยม
  • เป็นคนที่จะต้องมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและมีทักษะที่แหลมคม เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง และองค์กร พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นใจกับตนเองในการทำงานอีกด้วย
  • เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความถนัดในด้านการบริหาร และการจัดการทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ และจะต้องเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจที่เฉียบแหลม มองขาด และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ไม่เหมือนใคร

ทำความเข้าใจกับ COO ในอุดมคติ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ที่จะอยู่ในตำแหน่ง COO ได้นั้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น การมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างลึกซึ้งมาอย่างยาวนาน เพื่อที่จะสามารถทำตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีความรู้เชิงลึกในแต่ละแผนก เมื่อต้องเจอปัญหาจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ เนื่องจากสามารถช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้ออกมาได้อย่างมีคุณภาพและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับพนักงานทุกภาคส่วนและมีความกระตือรือร้นต่องาน เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายออกมาดีที่สุด และทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดด้วยเช่นกัน

ดังนั้นการทำธุรกิจจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับชอบให้ดี เพื่อที่คุณจะได้ปฏิบัติหน้าที่เองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะแต่ละหน้าที่นั้นจะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นใครที่เป็น COO คุณจะต้องดูแล รับปัญหาในแต่ละแผนกให้ได้ดี และสิ่งสำคัญที่จะต้องมีนั่นก็คือความรับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อให้เกิดรายได้จำนวนมหาศาลได้

 

บทความน่าสนใจ

KPI คืออะไร ?
CEO คืออะไร ?
CFO คืออะไร ?
CTO คืออะไร ?
CIO คืออะไร ?
CMO คืออะไร ?