สมัคร facebook | สมัคร Hotmail | สมัคร Gmail
Wednesday, 29 May 2024

CEO คืออะไร? ทำความเข้าใจกับความหมายที่แท้จริง

18 Feb 2023
1016

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแส CEO ในช่วงนี้กำลังมาแรงมาก ๆ ในกลุ่มของผู้ที่ทำธุรกิจเป็นของตนเอง แต่เราเชื่อว่ายังมีคนที่เข้าใจผิดกับคำว่า CEO อยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว นั่นก็อาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจว่าจริง ๆ ตำแหน่ง CEO นั้นคืออะไร วันนี้เราเลยจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ CEO กันว่าคืออะไรกันแน่ ควรนำมาใช้กับใครจึงจะเหมาะสมมากที่สุด

CEO คืออะไร? ทำความเข้าใจกับความหมายที่แท้จริง

ความหมายของ CEO

CEO หรือ “Chief Executive Officer” เป็นตำแหน่งที่ใช้เรียก “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ซึ่ง CEO นั่นก็คือ ผู้บริหารระดับที่สูงที่สุดในองค์กรนั้น ๆ นั่นเอง โดยจะเป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการตัดสินใจในตัวเลือกต่าง ๆ ที่ดีที่สุด จากนโยบายที่ทางด้านผู้จัดการเสนอมา จึงเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจของประธานเป็นอำนาจที่เด็ดขาดที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัท ได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อให้มีอำนาจในการจัดการ รวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายบริหารดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัท มีกำไร หรือขาดทุน เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูง

CEO ในอุดมคติ เป็นอย่างไร

CEO ในอุดมคติ ที่จะต้องมีในตำแหน่งนี้มีดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้แทนและดูแลองค์กร เป็นผู้คอยให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.รู้จักการวางกลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมในองค์กร สามารถปกครองดูแล บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีระบบ ระเบียบและมีวินัยมากที่สุด เช่น การใช้กลยุทธ์แบบ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

3.เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ และสามารถแนะนำการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสามารถนำเสนอนโยบายที่จัดขึ้นได้อย่างชัดเจน ไม่เพียงแค่นี้จะต้องจัดการทรัพยากรในองค์การ ปรับปรุงแผนงานให้ดีอยู่ตลอดเวลาด้วย

หน้าที่ของ CEO

หลายคนที่ทำงานออฟฟิศอาจจะคุ้นหูกับตำแหน่งนี้กันเป็นอย่างดี จึงทำให้มีความเข้าใจว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในบริษัท แต่รู้หรือไม่ว่าพวกเขาเหล่านี้มีหน้าที่อะไร โดยหน้าที่ของ CEO ก็จะมีดังนี้

1.เป็นกรรมการบริหาร สนับสนุนการทำงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีระบบการทำงานที่ดี เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้

2.รับผิดชอบด้านการออกแบบ วางแผนตลาด ประชาสัมพันธ์ การผลิต การบริการ ต่าง ๆ

3.บริหารจัดการด้านการเงิน ภาษี รวมถึงการจัดการความเสี่ยง

4.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การ

5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

6.จัดการด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

อยากเป็น CEO ต้องทำอย่างไร

CEO เป็นตำแหน่งที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะมองว่าเป็นตำแหน่งงานที่สบาย มีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะ แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นตำแหน่งงานที่มาพร้อมภาระอันหนักอึ้ง และความกดดันจากการเป็นหัวเรือใหญ่ในการบริหารจัดการทุกอย่างในองค์กร เรียกว่าคุณจะต้องแบกรับความรับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะเป็น CEO ควรมีโมเดลสิ่งที่ควรทำเพื่อเป็น CEO ที่เก่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยได้เยอะมาก โดยโมเดลจาก McKinsey & Company ก็ได้มีการเก็บรวบรวมจาก CEO หลายพันคนในหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้ดูว่าการเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จนั้นมีแนวคิด และวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งการเป็น CEO จริง ๆ แค่เรามีความพยายาม มีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมที่จะเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุน และปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาเราเชื่อว่าทุกคนก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือ การรู้จักการวางแผนระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับกิจการนั่นเอง

ก็ได้รู้กันไปแล้วว่าการเป็น CEO นั้นคืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง พร้อมกับอุดมคติที่ต้องมีกับหน้าที่ของตนเอง ดังนั้นเมื่อได้รู้กันชัดเจนแบบนี้แล้วต่อไปนี้เราก็คงเรียกตำแหน่งต่าง ๆ กันได้อย่างถูกต้องแล้วว่า CEO นั้นคืออะไร ส่วนใครที่มีความใฝ่อยากเป็น CEO ก็ลองศึกษากันดูให้ดี อาจจะค่อย ๆ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก่อนก็ได้ เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอน

 

บทความน่าสนใจ

KPI คืออะไร ?
CFO คืออะไร ?
COO คืออะไร ?
CTO คืออะไร ?
CIO คืออะไร ?
CMO คืออะไร ?