สมัคร facebook | สมัคร Hotmail | สมัคร Gmail
Saturday, 13 April 2024

จำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ คืออะไร

18 Feb 2023
285

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ถ้ามีรถจักรยานยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ คุณสามารถนำมาแปรเป็นเงินได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายทิ้ง ไม่ต้องจอดจำนำไว้ เพราะมีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่มาเป็นตัวช่วยสำคัญ ทำให้เงินหมุนคล่องตัวและยังคงมีรถไว้ใช้ในการทำงานต่อไป ผ่อนชำระรายเดือนได้ด้วยค่างวดไม่สูงมาก ทั้งยังคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  ทำให้การคืนเงินมีความสบายใจมากขึ้น

จำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ คืออะไร

การจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นอย่างไร ?

การจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จะมีลักษณะเหมือนกับการจำนำทะเบียนรถยนต์ เพียงแต่ยอดการจำนำจะต่ำกว่า และให้บริการในรูปแบบของสินเชื่อ ที่มีเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่จะสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์กลับเอาไปใช้งานได้ตามปกติ เพียงแค่มีเล่มทะเบียนมาค้ำประกันเท่านั้น การจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้ จะต้องเป็นรถที่ปลอดการเป็นหนี้กับไฟแนนซ์มาแล้ว หรือปลอดภาระ ส่วนประเภทของการจำนำจะมีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

1.การจำนำโอนเล่ม

การโอนเล่มเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้บริการสินเชื่อโดยตรง แล้วมีการทำสัญญาเงินกู้ เมื่อเจ้าของรถมีเงินพร้อมจ่าย มีการปิดบัญชี สามารถโอนกลับเป็นชื่อของตัวเองต่อได้ทันที ซึ่งการทำในลักษณะนี้ จะมีข้อดีในเรื่องการได้รับเงินค่อนข้างสูง แต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการถึง 7 วัน

2.การจำนำแบบไม่โอนเล่ม

การไม่โอนเล่มเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยม เพราะให้ระยะเวลาในการทำเรื่องรวดเร็วภายใน 1-3 วันเท่านั้น และสถาบันการเงินบางแห่ง อาจใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง รู้ผลรวดเร็ว เป็นการนำเล่มทะเบียนของรถจักรยานยนต์ มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่ต้องโอนชื่อแต่อย่างใด เรียกได้ว่าเป็นแค่การฝากเล่มไว้ก่อน จึงไม่ต้องเสียค่าโอนและค่าดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่จำนวนเงินที่ได้จะน้อยกว่าแบบโอนเล่ม

แนะนำการเตรียมเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติ การจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับผู้ที่สนใจจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ แนะนำให้คุณเริ่มเตรียมความพร้อม ทางด้านเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จำนำ เมื่อถึงเวลาจริงจะได้พร้อมต่อกันยื่นเรื่องได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลากลับไปเอาเอกสารที่บ้าน โดยจะมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

1.การเตรียมเอกสาร

 • บัตรประชาชนตัวจริงเจ้าของรถ
 • ทะเบียนบ้านเล่มจริง
 • เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เล่มจริง และจะต้องปลอดภาระการชำระมาแล้ว
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อการโอนเงินหลังการอนุมัติ
 • สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานรายเดือน ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ถ้าเป็นฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีเอกสารแสดงรายได้การซื้อ-ขาย, เอกสารการว่าจ้าง, ใบจดทะเบียนการค้า และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

2.การตรวจสอบคุณสมบัติ

 • ผู้ที่จะทำเรื่องจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 20-65 ปี
 • มีชื่อในเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชัดเจน และต้องถูกโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • อายุของรถต้องไม่เกิน 15 ปี

3.การประเมินเรื่องของไฟแนนซ์

 • ยี่ห้อของรถมอเตอร์ไซค์
 • รุ่นรถ
 • ปีการผลิต
 • ทุกคุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละไฟแนนซ์

วิธีการคำนวณค่างวด จำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้ คือ ดูวิธีการคำนวณค่างวด สำหรับผู้จำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อทำให้รู้ว่าการจำนำจะต้องจ่ายค่างวดเท่าไหร่ในแต่ละเดือน จะเหมาะสมต่อรายได้ของคุณมาก-น้อยแค่ไหน โดยให้ใช้สูตรการคำนวณ คือ

 • วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด) หารจำนวนงวด
 • ตัวอย่างเช่น วงเงินจำนำสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณได้รับ คือ 30,000 บาท คิดจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.49% ต่อเดือน พร้อมการได้รับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 12.64 % ต่อปี ด้วยระยะเวลาการผ่อนจำนวน 60 เดือน ให้ใช้การคำนวณเป็น 30,000 + (30,000 x49% x 60) / 60 = 647
 • ผลออกมาแล้ว จะเป็นค่างวดรายเดือนที่ต้องส่ง คือ 647 บาท

การคำนวณในลักษณะนี้ จะสามารถใช้ได้กับทั้งการจำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ แต่จะเป็นการประเมินแบบคร่าว ๆ เพราะสถาบันการเงิน หรือไฟแนนซ์ที่คุณดำเนินเรื่องขอสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเพิ่มเติมทุกเดือน เพื่อทำให้หนี้ในส่วนนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งถ้าคุณมีเงินก้อนแล้วโปะปิดบัญชีทั้งหมด ดอกเบี้ยที่ถูกคิดไว้ในตาราง จะถูกตัดออกแล้วกลายเป็นดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกสถาบันการเงิน เพื่อการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จึงมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเลือกที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้ว คุณจะได้รับความคุ้มค่าจากการกู้ในครั้งนี้แน่นอน และไม่ต้องเสี่ยงถูกหลอก ที่อาจจะพาให้ทั้งค่างวดที่ส่งมาและรถต้องถูกยึดอีกด้วย

การคิดอัตราดอกเบี้ยของจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 

สำหรับเรื่องของดอกเบี้ย การจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ของสถาบันที่ได้มาตรฐาน จะต้องคิดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการจำนำทะเบียนของรถยนต์ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี ตั้งแต่ 0.15-0.30% ขึ้นไป และสูงสุดได้ไม่เกินที่ 2% ต่อปี แต่ทั้งนี้จะต้องดูด้วยว่าทางสถาบันการเงิน ที่คุณจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ด้วย คิดเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรืออัตราคงที่ เพราะถ้าเป็นการคิดอัตราคงที่ดอกเบี้ยจะต่ำกว่า

ส่วนการประเมินมูลค่าของรถมอเตอร์ไซค์ ของสถาบันที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการถ่ายรูปรถ, เลขเครื่องรถ, เลขของตัวถัง, ตรวจสอบเรื่องป้ายภาษี, พรบ.และการตรวจสอบเลขไมล์ นอกจากนี้อาจต้องเพิ่มการตรวจสอบ ทั้งสภาพภายในและภายนอก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนปีของรถ ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนการอนุมัติ และจะต้องมีภาพพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ของรถ แนบมาในสัญญาด้วยเช่นกัน เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสต่อการทำสินเชื่อมากที่สุด